8 tot en met

12 september 2021

Over de sport

Er werd eerder met paarden voor een rijtuig gereden dan onder het zadel en zodoende is het mennen de oudste tak van de hippische wedstrijdsport en wordt nogsteeds veelvuldig beoefend. Menners zitten op een rijtuig dat voortgetrokken wordt door één, twee of vier paarden en moeten drie onderdelen afleggen; dressuur, marathon en vaardigheid.

Dressuur

Het onderdeel dressuur wordt verreden op een terrein van 100 x 40 meter en duurt ongeveer 10 minuten. De deelnemers worden door vijf juryleden beoordeeld.

De dressuur is bedoeld om de rust, de regelmaat van de gangen, de harmonie, de soepelheid, de drang naar voren en de juiste houding van de paarden in beweging te beoordelen.

Tevens wordt de deelnemer beoordeeld op zijn stijl van rijden, zijn nauwkeurigheid en zijn beheersing van het span, uiterlijke verzorging van de rijder en de groom (s), de staat van onderhoud, de conditie, de onderlinge overeenstemming en verzorging van de paarden, het tuig en het rijtuig.

wk-tweespannen/170420-martin-hölle-hk-img_6551.jpg
wk-tweespannen/190421-img_2713-erik-couwenberg-hk.jpg

Marathon

Het zwaarste en meest spectaculaire onderdeel van de samengestelde menwedstrijd. Dit geldt zowel voor de menner, als voor de paarden, maar zeker ook voor de grooms die meerijden.

Dit onderdeel heeft een lengte van ongeveer 15 kilometer en is onderverdeeld in 3 trajecten (A, T en B) van verschillende afstanden en snelheden. De deelnemers starten om de 5 minuten, na het T- traject hebben de spannen een verplichte rustpauze van 10 minuten. In het B-traject zijn 7 of 8 hindernissen gebouwd die zich op het hoofdterrein bevinden, zodat deze voor het publiek makkelijk bereikbaar zijn.

Een hindernis bestaat uit maximaal 6 poorten (A t/m F), die gemarkeerd zijn met rood (aan de rechterkant van de poort) en wit band (aan de linkerkant van de poort). De deelnemer dient de juiste alfabetische volgorde van de poorten aan te houden. In de hindernissen zijn verzwaarde reglementen van toepassing.

Vaardigheid

Het laatste onderdeel van de samengestelde menwedstrijd is de vaardigheidsproef, een proef die het best te vergelijken is met een springparcours.

De vaardigheidsproef is bedoeld om de conditie, de gehoorzaamheid en de soepelheid van de paarden na de marathon te toetsen, alsmede de behendigheid en het vakmanschap van de deelnemer te beoordelen. Het parcours is 500 tot 800 meter lang en bestaat uit maximaal 20 hindernissen of doorgangen. Deze worden gemarkeerd met oranje kegels waarop een bal rust.

De afstand tussen de kegels wordt bepaald naar gelang de spoorbreedte van het rijtuig waaraan 30 tot 60 centimeter kan worden toegevoegd. Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld een of meerdere ballen afwerpt of de toegestane tijd overschrijdt, dan krijgt hij daarvoor strafpunten.

wk-tweespannen/190420-img_2043-eva-cadi-verne-hk.jpg
wk-tweespannen/170420-dressage-general-hk-img_6820.jpg

Historie

Het mennen werd in 1970 door de overkoepelende internationale hippische sportfederatie FEI erkend dankzij de inspanningen van Zijne Koninklijke Hoogheid the Duke of Edinburgh, toenmalig voorzitter van de FEI, die in 1969 een bijeenkomst organiseerde waaruit het eerste reglement is voortgevloeid.

© World Horse Driving 2022
Created by