Huisregels

Met het betreden van het evenemententerrein geeft eenieder aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de volgende huisregels:

 • Een ieder die het evenemententerrein en de bijbehorende gebieden betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of accreditatie.
 • Het betreden van het terrein is voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers / deelnemers / medewerkers / vrijwilligers.
 • Indien gevraagd, is men verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.
 • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein en moeten worden achtergelaten op de daartoe aangewezen plekken.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen wordt de toegang tot het terrein onverbiddelijk geweigerd.
 • De opvang van zoekgeraakte kinderen bevindt zich bij de EHBO-post. 
 • Aanwijzingen van organisatie en medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is verboden mee te nemen: glas, blik, slag/stoot/steek/vuurwapens (of voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen), verdovende middelen.
 • Fotocamera’s zonder flits mogen gebruikt worden.
 • Selfiesticks zijn niet toegestaan omdat het zicht van de andere bezoekers niet te beperken.
 • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd.
 • Het is mogelijk dat er wordt gefouilleerd op het terrein als de organisatie dit in het kader van de openbare orde en veiligheid nodig acht.
 • Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. Jongeren onder de 25 jaar mogen alleen alcohol nuttigen na het tonen van een geldig identificatie bewijs.
 • Roken is niet toegestaan in de tenten en op de tribunes.
 • Honden worden op het terrein aangelijnd toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen rondom of op het terrein.
 • Houd bij het verlaten rekening met de omwonenden, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.
 • Houd voldoende afstand van paarden en koeten
 • De rechten van bewegende beelden zijn in handen van de FEI. Het is niet toegestaan om opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Met het betreden van het terrein geeft men automatisch toestemming voor de publicatie van foto’s en video’s waarin de bezoeker wordt afgebeeld, tenzij voorafgaand aan het bezoek door de bezoeker schriftelijk is aangegeven bij de organisatie.

Indien men zich hieraan niet wenst te houden, kan men toegang geweigerd worden of dient men het terrein te verlaten.

© World Horse Driving 2020
Created by